مشتریان ما پرینت پست الکترونیکی

نوع گواهینامه

نام شرکت

ردیف

ISO 9001

بستنی حیدربابا

1

ISO 9001

بهدانه دشت ناز

2

ISO 9001

سونار خزر

3

ISO 9001

رواناب آریا

4

ISO 9001

بردار شیب

5

ISO 9001

دونار دنده

6

ISO 9001

سبلان برق تبریز

7

ISO 9001

آدیسان سوز تبریز

8

ISO 9001

سوپر الکتریک

9

ISO 9001

آیسان خزر

10

ISO 9001

شرکت بام گستر دنا

11

ISO 9001

سالار گاز

12

ISO 9001

عش

13

ISO 9001

ابتکارآوان بلور

14

ISO 9001

آذر نماد انرژی

15

ISO 9001

اروم نیرو رسان

16

ISO 9001

آذر بام عایق کار

17

ISO 9001

شیرین شکر

18

ISO 9001

ایزوگام بام گستر دنا

19

ISO 9001

آذر برفاب سهند

20

ISO 9001

نصر الکتریک آبسان

21

ISO 9001

آیسان گاز سهند (پاییزان)

22

ISO 9001

جهان افروز صنم

23

ISO 9001

اطلس جواهر

24

ISO 9001

آتشپا آذر

25

ISO 9001

سپهر خزر

26

ISO 9001

بهسوزان آذر

27

ISO 9001

سپهر پویا پرشین

28

ISO 9001

گیتی افروز

29

ISO 9001

سهند سوز فروزان

30

ISO 9001

نگین افروز

31

ISO 9001

آیسان فلات تبریز

32

ISO 9001

(کوه نور)Co232

33

ISO 9001

بهدانه دشت ناز

34

ISO 9001

فرابنیان طرح

35

ISO 9001

اذز نماد انرژی

36

ISO 9001

یونار دنده

37

ISO 9001

بوران دلیجان

38

ISO 9001

دنا صافی پا لایش

39

ISO 9001

شیرین لبن آذر

40

ISO 9001

انجمن خیریه رحمت

41

ISO 9001

ابتکار اوران بلور

42

ISO 9001

سونار خزر تبریز

43

ISO 9001

عمران سنجش میزان

44

ISO 9001

جهاد زمزم سنندج

45

ISO 9001

سبز شکوفه الوند

46

ISO 9001

اطلس سینا شیمی

47

ISO 9001

آزمایشگاه ماراویا

48

ISO 9001

پویان مهر

49

ISO 9001

تشریفات گل رز

50

ISO 9001

فولاد مهر سهند

51

ISO 9001

آهن پیروز

52

ISO 9001

بام گستر دنا

53

ISO 9001

هومن شیمی

54

ISO 9001

بنیاد بتن آذرآبادگان

55

ISO 9001

میله متال

56

ISO 9001

اروم آلیاژ

57

ISO 9001

امین موزائیک

58

ISO 9001

وحدت موزائیک

59

ISO 9001

آرد ساوالان

60

ISO 9001

طاها اصفهان موزائیک

61

ISO 9001

گلدشت سوله

62

ISO 9001

اصفهان شایسته

63

ISO 9001

چشم انداز موزائیک

64

ISO 9001

همت موزائیک

65

ISO 9001

راک سرامیک

66

ISO 9001

سارا کاشی سپاهان

67

ISO 9001

موزائیک ایران مهر کشاورز

68

ISO 9001

موزائیک سازی رحیمی

69

ISO 9001

صنایع موزائیک آذرمهر

70

ISO 9001

صنایع نکو موزائیک

71

ISO 9001

موزائیک شاهین اصفهان

72

ISO 9001

موزائیک پژواک اصفهان

73

ISO 9001

موزائیک سازی اشراف

74

ISO 9001

قطعات لاستیکی سبلان

75

ISO 9001

موزائیک الوند

76

ISO 9001

موزائیک رفیعیان

77

ISO 9001

موزائیک نوید

78

ISO 9001

آنا التک

79

ISO 9001

کاشی شقایق

80

ISO 9001

صنایع موزائیک اسکندری

81

ISO 9001

صنایع گاز زرانداز

82

ISO 9001

کاشی اهواز (A.T.F )

83

ISO 9001

شرکت لوله و پروفیل ارومیه

84

ISO 9001

شایان گستر ارومیه

85

ISO 9001

بلال موتور

86

ISO 9001

پویان مهر

87

ISO 9001

نوآوران آذر موم

88

ISO TS 16949

فیلتر دنا

89

ISO14001

آذر بام

90

ISO14001

پیشگام انرژی

91

ISO14001

آذر بام عایق کار

92

ISO14001

بام گستر دنا

93

ISO14001

بنیاد بتن آذرآبادگان

94

ISO14001

بوشهر ابرار

95

ISO14001

بوشهر فردوس

96

ISO14001

سینا بوشهر

97

ISO14001

بهارستان جنوب دشتستان

98

ISO14001

شاهین صنعت جنوب

99

ISO14001

شرکت لوله و پروفیل ارومیه

100

ISO 10006

پیشگام انرژی

101

نوع گواهینامه

نام شرکت

ردیف

OHSAS 18001

بستنی حیدربابا

102

OHSAS  18001

آذر بام عایق کار

103

OHSAS  18001

پیشگام انرژی

104

OHSAS  18001

بام گستر دنا

105

OHSAS 18001

بنیاد بتن آذرآبادگان

106

OHSAS  18001

نام آوران داده پرداز آسیا

107

OHSAS 18001

نیکان تجارت مغان

108

OHSAS 18001

طوبی کاران سبلان

109

OHSAS  18001

جوان مغان

110

OHSAS  18001

کاسپین یار پاسارگاد

111

OHSAS  18001

دریا دلان جنوب

112

OHSAS  18001

سینا بوشهر

113

OHSAS  18001

شرکت لوله و پروفیل ارومیه

114

HSE-MS

کامیاران نگین اردبیل

115

HSE-MS

شرکت لوله و پروفیل ارومیه

116

HSE-MS

پیشگام انرژی

117

HSE-MS

شرکت لوله و پروفیل ارومیه

118

HSE-MS

الوان ریز کنگان

119

HSE-MS

انرژی سازه آبان

120

HSE-MS

عمران گستر

121

HSE-MS

بهارستان جنوب دشتستان

122

HSE-MS

بهین کامل کار

123

HSE-MS

بوشهر ابرار

124

HSE-MS

بوشهر فردوس

125

HSE-MS

شرکت پاک اندیشان ساحل

126

HSE-MS

پارس پیام بوشهر

127

HSE-MS

پیشگام راهبرد اندیش

128

HSE-MS

تشریفات زرین

129

HSE-MS

سهند دشتستان

130

HSE-MS

شاهین صنعت جنوب

131

HSE-MS

مهد گلسار

132

HSE-MS

یاسین سفر آریا

133

HSE-MS

راه گستران نسیم

134

ISO1002

آذر زیبافر (عش)

135

ISO1002

دنا صافی پا لایش

136

ISO1002

عمران سنجش میزان

137

ISO1002

بنیاد بتن آذرآبادگان

138

ISO1002

آنا التک

139

ISO1002

صنایع گاز زرانداز

140

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه فارماکوگنوزی علوم پزشکی

141

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه عمومی علوم پزشکی

142

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه حیوانات علوم پزشکی

143

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه ایمنوولوژی علوم پزشکی

144

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه رادیو فارماسی علوم پزشکی

145

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه بافت شناسی و کشت سلولی علوم پزشکی

146

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه فارماکولوژی علوم پزشکی

147

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه باکتری شتاسی علوم پزشکی

148

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه سنتز علوم پزشکی

149

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه انگل شناسی علوم پزشکی

150

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه بیولوژی مولکولی علوم پزشکی

151

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه فرمولاسیون علوم پزشکی

152

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه متابولیسم دارو و بیوشیمی علوم پزشکی

153

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه ژنتیک علوم پزشکی

154

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه آنالیز دارویی علوم پزشکی

155

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه فیزیولوژی علوم پزشکی

156

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه سم شناسی علوم پزشکی

157

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه شرکت پلی استیل

158

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه شرکت ساج یدک خودرو

159

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه صنایع گاز زرانداز

160

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه لوازم خانگی فروزشگر سهند

161

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه کارخانه آدوپن پرشین پلاستیک

162

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه کارخانه تکدانه

163

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه شرکت موتوژن

164

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه شرکت دقت فراز آذر

165

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه پمپ توربین

166

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه شرکت سیم کابل آذر

167

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه سازمان عمران شهرداری

168

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه بنیاد بتن

169

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه لوازم خانگی آذر برفاب

170

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه آذربام تبریز

171

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه ماراویا

172

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه سهند آسا

173

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه روژین

174

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه پیستون سازی ایران

175

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه آذر آوند

176

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه مواد غذایی صحت آزما

177

ISO/IEC 17025

آرد ساوالان

178

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه عمران سنجش میزان

179

مارک حلال

اطلس پیام تبریز

180

مارک حلال

دانیال آفتاب اذربایجان

181

مارک حلال

بهدانه دشت ناز

182

مارک حلال

فرنوش اردبیل

183

مارک حلال

شیرین گندم ساوالان

184

HACCP

بستنی حیدربابا

185

HACCP

شیرین شکر

186

HACCP

شیرین لبن آذر

187

HACCP

نیکان تجارت مغان

188

HACCP

تشریفات زرین

189

CE MARK

آیسان خزر

190

CE MARK

فروزشگر سهند

191

CE MARK

آذربرفاب سهند

192

CE MARK

سبلان برق تبریز

193

CE MARK

آتش افروز غرب

194

CE MARK

آذر طلایی تبریز

195

CE MARK

مهتابان گاز

196

CE MARK

آذر بام عایق کار

197

CE MARK

آهن پیروز

198

CE MARK

میله متال

199

ISO 22000

شیرین لبن آذر

200

ISO 22000

آرد ساوالان

201

 

 

 
  • iaf.jpg

    iaf.jpg
  • n1.jpg

    n1.jpg

تماس با ما

address آدرس :
تبریز، سه راهی ولیعصر، برج سینا ، ط 10، واحد k 5
tell

تلفن :
33309150-1- 041

09144020799

fax فکس :
33309162- 041
e-mail ایمیل :
info@kas-co.ir

آخرین اخبار

وب سایت شرکت کیفیت آفرین سهند منتشر شد

خوشحالیم به اطلاع مشتریان و همکاران خود برسانیم، وب سایت رسمی شرکت کیفیت آفرین سهند منتشر و از این پس در دسترش شماست.

این وب سایت جهت ارتقاء بهره­وری و ایجاد ارتباط موثر و آنلاین با...

لزوم استاندارد 17025 برای صادرکنندگان

با توجه به بخش نامه صادر شده از طرف اقلیم کردستان عراق به طرف ها ی صادر کننده کالا، در خصوص اجباری بودن استاندارد 17025 برای آزمایشگاه های تست کننده انطباق کالا ، از تاریخ بیستم جولای 2014 ، آن دسته از واحدهای تولیدی که...

تائید صلاحیت آزمایشگاه گروه تولیدی فروزشگر سهند(هایلان) جهت اخذ استاندارد ایزو 17025

 

 

ارزیابی اولیه آزمایشگاه لوازم خانگی گروه تولیدی فروزشگر سهند(هایلان) بر اساس استاندارد ایزو 17025 توسط ارزیابان...

اخذ گواهینامه استاندارد اروپایی CE برای شرکت تولیدی پترو پالایش سهند

 

شرکت تولیدی پتروپالایش سهند تولید کننده انواع قیرهای صنعتی پس از طی مراحل ارزیابی توسط ارزیابان شرکت کیفیت آفرین سهند ، موفق به دریافت گواهینامه استاندارد اروپایی CE...

اخذ گواهینامه استاندارد اروپایی CE برای شرکت پالایش و انرژی شمال غرب آرکا

شرکت تولیدی پالایش و انرژی شمال غرب تولید کننده انواع قیرهای صنعتی پس از طی مراحل ارزیابی توسط ارزیابان شرکت کیفیت آفرین سهند ، موفق به دریافت گواهینامه استاندارد...


ادامه اخبار »