Warning: Creating default object from empty value in /home/kasco/public_html/components/com_jefaqpro/views/category/view.html.php on line 120
پرسش های متداول

بازگشت به مجموعه طرح سوال جدید


faq-icon.png پرسش های مرتبط

سوالات خود را از این قسمت می توانید مشاهده نمایید و در صورت عدم وجود سوال می توانید با انتخاب ثبت سوال جدید سوال خود رابه لیست سوالات این دسته بندی بیفزایید.

 • گواهینامه های صادر شده از سوی مراجع صادر کننده، چه مدت اعتبار را دارا می باشد؟

  نوشته شده در : پنجشنبه ، 21 آذر 1392 توسط :   مدیر سایت

  کلیه گواهینامه های صادره از سوی شرکت های صدور گواهینامه عموماً دارای 3 سال اعتبار می باشد مشروط بر اینکه سازمان بتواند در ممیزی های مراقبتی ادواری که عموماً 2 بار در طی 3 سال می باشد فرآیند مطلوبی را طی نمایند. یعنی بتوانند در زمان مورد نظر یعنی پیش از گذشت یکسال از زمان صدور (بار اول)، پیش از گذشت زمان دو سال از زمان صدور (بار دوم) ممیزی را بطور موفق بگذرانند. ممیزی موفق یعنی عدم ثبت عدم انطباق و یا در صورت وجود عدم انطباق، رفع آن در زمان توافق شده با ممیز. لازم به توضيح است پس از انجام موفق ممیزی، در محلی مشخص از گواهینامه مهر تمدید اعتبار زده می شود.

  ضمناً استراتژی برخی از شرکت های صدور گواهینامه، صدور گواهینامه با اعتبار یکسال می باشد که در این صورت هر سال و پس از ممیزی مراقبتی، در صورت انجام ممیزی موفق، مجداً گواهینامه ای بدون اخذ هزینه مجدد صادر می شود. بنابراین درج مهر در این گواهی برای تمدید دیگر موضوعیت ندارد.

  تعداد بازدیدها : 109
 • پس از اخذ گواهینامه و به منظور حفظ سیستم به چه نکاتی باید بیشتر توجه کرد تا در ممیزی های مراقبتی، سازمان دچار مشکل نشود؟

  نوشته شده در : پنجشنبه ، 21 آذر 1392 توسط :   مدیر سایت

  یکی از بزرگترین دغدغه های سازمانهایی که گواهینامه سیستم مدیریتی اخذ نموده اند نگرانی از استمرار سیستم و تمدید گواهینامه در دوره های ممیزی مراقبتی می باشد. برای این منظور در استانداردهای مدیریتی تمهیداتی در نظر گرفته شده است که در ذیل به آنها اشاره می نماییم:

  1)     ممیزی داخلی سیستم مدیریتی سازمان

  2)     بازنگری مدیریت سیستم مدیریتی سازمان

  3)     پایش و اندازه گیری فرآیندها

  4)     خط مشی سیستم مدیریتی سازمان

  5)     اهداف سیستم مدیریتی سازمان

  6)     نماینده مدیریت

  7)     آموزش

  8)     تجزیه و تحلیل داده ها

  9)     اقدام اصلاحی و پیشگیرانه

  توجه عمیق به خواسته های بالا با اهداف در نظر گرفته شده در استاندارد، می تواند همانند اهرم فشار سیستم مدیریتی، سازمان را حرکت داده و مسیر فعالیتهای شرکت را در مسیر معرفی شده از سیستم مدیریتی قرار دهد. بعبارتی سازمان در مسیر سیستم قرار می گیرد نه سیستم اسیر دست کارکنان و عقاید مدیران و مسئولین سازمان.

  تعداد بازدیدها : 80
 • مزایای اخذ گواهینامه های منطبق با استانداردهای بین المللی ایزو بطور کلی چیست؟

  نوشته شده در : پنجشنبه ، 21 آذر 1392 توسط :   مدیر سایت

  ایجاد اطمینان در مشتریان و سایر ذینفعان درخصوص رعایت مسائل روز دنیا از ابعاد کیفیت/ایمنی/بهداشت/محیط زیست/ ...

  ایجاد کنترل های مستمر بر فرآیندهای سازمان و کنترل روند شاخص های عمکلردی سازمان
  بهبود ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی و همچنین ایجاد زبان مشترک در تعامل با شرکتهای داخلی و خارجی
  ایجاد بستری مناسب برای بهبود کیفیت/ایمنی/بهداشت/محیط زیست/...

  حفظ و ارتقاء سطح دانش فنی کارکنان در جهت انجام بهتر فعالیتهای مربوطه

  پیشگیری از تولید محصول نامنطبق بجای اقدام برای رفع مشکل بوجود آمده

  کاهش ضایعات و دوباره کاری ها در خط تولید

  مکتوب شدن کلیه فعالیت ها بمنظور یکسان شدن اقدام برای هر کار

  مکتوب شدن کلیه وظایف محوله به کارکنان و استمرار فعالیت کارکنان در صورت جابجایی و یا حذف آنها

  نظارت و کنترل مستقیم مدیریت ارشد سازمان از طریق فرآیندها و کنترل های ادواری

  نظارت و کنترل مستقیم نماینده مدیریت از طریق کنترل فرآیندها، کنترل های ادواری بازنگری مدیریت، ممیزی داخلی و ... .

  بهبود عملکرد و افزایش بهره وری از طریق برنامه ریزی صحیح، اقدام تحت کنترل، کنترل اثربخشی نتایج و تحلیل آنها و تعریف اقدامات بعدی

  کاهش میزان شکایات مشتریان و محصولات مرجوعی و همچنین افزایش میزان رضایت مندی مشتریان

  عملکرد سیستماتیک و قابل پیش بینی در تمام ابعاد کیفیت/ایمنی/بهداشت/محیط زیست

  نظارت بر عملکرد تامین کنندگان و ایجاد یک سیستم سودآور دوجانبه با آنها

  اصلاح خطاها و پیشگیری از وقوع مجدد آنها

  گسترش فرهنگ سازی و تفکر سیستماتیک در سطح سازمان

  لازم به توضیح است این دستاوردها که ناشی از یک سیستم مدیریتی علمی است با حمایت مدیریت ارشد سازمان می تواند هر چه بهتر نتیجه داده و حتی منجر به ایجاد ارزش افزوده از طریق کاهش قیمت تمام شده، کسب سهم بیشتری از بازار، کسب مشتریان بیشتر و ... شود.

  تعداد بازدیدها : 62
 • مراحل پیاده سازی استاندارد (مشاوره و آموزش) تا اخذ گواهینامه (ممیزی) چیست؟

  نوشته شده در : پنجشنبه ، 21 آذر 1392 توسط :   مدیر سایت

  مراحل پیاده سازی و اخذ گواهینامه استانداردهای مدیریتی در یک شرکت بطور معمول شامل آیتم های زیر می باشد:

  1-     انتخاب سازمان مشاور توسط شرکت متقاضی

  2-     انجام فرآیند آنالیز فاصله یابی (Gap Analysis) توسط مشاور

  3-     ارائه برنامه زمانبندی اجرای پروژه متناسب با الزامات استاندارد، نیازهای خاص مشتری و نتایج آنالیز فاصله یابی

  4-     برنامه ریزی جهت برگزاری آموزش های مرتبط با سیستم مدیریتی در حال استقرار

  5-     برگزاری آموزش های مورد نیاز و برنامه ریزی شده در حین کار و بصورت گروهی

  6-     بموازت بند 5، اقدام به طراحی سیستم می شود. این بخش شامل تهیه خط مشی، شناسایی و تدوین اهداف، شناسایی و تدوین فرآیندها، تدوین روش های اجرایی الزامی و مورد نیاز سازمان، تدوین دستورالعمل ها و فرم ها می شود. این بخش با همکاری کامل مشاور صورت می گیرد

  7-     برگزاری آموزش های موردی برای اجرای مدارک تدوین شده و نهایتاً اجرای آنها

  8-     اجرای فعالیتهای کاری سازمان متناسب با مدارک تدوین شده توسط کارکنان سازمان و نظارت بر اجرای صحیح مدارک توسط مشاور

  9-     تشکیل جلسه بازنگری مدیریت و حضور مشاور در این جلسه

  10-  انجام حداقل یک دوره ممیزی داخلی توسط افراد ذیصلاح و آموزش دیده مستقل.

  11-  تهیه برنامه  برای رفع کامل عدم انطباق ها و کلیه فرصت های قابل بهبود با همکاری مشاور

  12-  نظارت بر اثربخش بودن اقدامات صورت گرفته برای رفع عدم انطباق های ممیزی داخلی

  13-  مشاوره در انتخاب شرکت صدور گواهینامه و معرفی این سازمانها به شرکت متقاضی توسط مشاور

  14-  عقد قرارداد با یکی از موسسات صدور گواهینامه توسط شرکت متقاضی

  15-  هماهنگی جهت حضور شرکت صدور گواهینامه برای انجام ممیزی مرحله اول توسط شرکت متقاضی و ارسال مدارک اصلی سازمان برای انجام بررسی مستندات (DocumentReview)

  16-  برگزاری جلسه ممیزی مرحله اول توسط موسسه صدور گواهینامه با حضور مشاور

  17-  اخذ کلیه نظرات ممیز(ین) شرکت صدور گواهینامه و برنامه ریزی برای رفع و یا بهبود آنها توسط مشاور

  18-  اقدام برای رفع عدم تطابق و یا فرصت های بهبود ارائه شده و اطمینان از اثربخشی آن توسط مشاور

  19-  هماهنگی جهت حضور شرکت صدور گواهینامه برای انجام ممیزی مرحله دوم توسط شرکت متقاضی

  20-  برگزاری جلسه ممیزی مرحله دوم توسط موسسه صدور گواهینامه با حضور مشاور

  21-  اخذ کلیه نظرات ممیز(ین) شرکت صدور گواهینامه و برنامه ریزی برای رفع و یا بهبود آنها توسط مشاور

  22-  اقدام برای رفع عدم تطابق و یا فرصت های بهبود ارائه شده و اطمینان از اثربخشی آن توسط مشاور

  23-  تهیه و ارسال شواهد رفع عدم انطباق به شرکت صدور گواهینامه توسط شرکت متقاضی و با همکاری مشاور

  24-  اخذ توصیه نامه  و لوگوی مربوطه از شرکت صدور گواهینامه

  25-  اخذ گواهینامه اصلی شرکت

  تعداد بازدیدها : 66
 • مراجع صادر کننده گواهینامه های ایزو چه سازمانهایی هستند؟

  نوشته شده در : پنجشنبه ، 21 آذر 1392 توسط :   مدیر سایت

  سازمان بين المللي استاندارد(ISO) يک مجمع بين المللي از سازمانهاي استاندارد کشورهاي عضو بوده که مرکزيت اين شبکه در شهر ژنو - سوئيس- فعاليت مي نمايد. اين سازمان داراي کميته هاي فني متعددي است که از طريق اجلاس تاييد صلاحيت بين المللي(IAF) مديريت مي شوند. به عنوان مثال کميته فني(TC/176) در خصوص کيفيت، کميته فني(TC/207) در خصوص زيست محيطي و کميته فني(TC/34) در خصوص صنايع غذايي تحقيق و پژوهش کرده و اقدام به تدوين استانداردهاي مرتبط مي نمايند.اين مرجع بين المللي نيز از طريق سازمانهاي صدور گواهينامه(CB) نظارت بر عملکرد سازمانها و نهادهاي متقاضي اخذ گواهينامه انطباق با الزامات استاندارد و در نهايت صدور گواهينامه استاندارد مي نمايد. ضمناً  IAF از طريق سازمانهاي تاييد صلاحيت(AB) بر عملکرد سازمانهايCB نظارت مي نمايد.

  وجود اطمینان خاطر در موضوعات مختلف و به هنگام بهره گیری از محصولات و خدمات یکی از خواسته ها و انتظارات ذاتی انسان است. در طی دوره های مختلف پدید آوری و تکامل محصولات و خدمات متفاوت، سازمانهایی با رسالت بوجود آوردن اطمینان در زمینه های گوناگون تاسیس گردیده و به فعالیت پرداخته اند. با رشد صنعت و پیشرفت های گسترده در صنوف متفاوت، صدور گواهینامه و یا تاییدیه های تخصصی باعث ایجاد اطمینان برای مشتریان ذینفعان و محصولات و خدمات متفاوت گردیده است.

  صدور گواهینامه ارزیابی انطباق برای محصولات صنعتی به نیمه قرن 19 میلادی باز می گردد که به تدریج در سطح تجارت بین المللی جایگاه خود را تثبیت نموده است. پس از صدور گواهینامه های انطباق برای محصولات، رفته رفته مبحث صدور گواهینامه برای فرایند و سیستم نیز مورد توجه قرار گرفت.

  با پدید آمدن الزامات متفاوت صنفی، تجاری و بین المللی، استانداردهای گوناگون برای عملکرد ها و معیارهای فرآیند ها و همچنین ساماندهی سیستم های مدیریتی با رویکردهای متفاوت تدوین شدند. این امر باعث گسترش فرهنگ ارزیابی/ممیزی فرآیندها و سیستم ها و صدور گواهینامه برای آنها گردید.

  سازمان های صادر کننده گواهینامه، سازمان های مستقل حقوقی هستند که در نقاط مختلف در دنیا تاسیس گردیده اند و بر حسب گسترش های اقتصادی/تجاری مناطق عملیاتی متفاوتی را تعریف نموده و با وجود آوردن شعبات و سازمان هی وابسته، به صورت بین المللی فعالیت می نمایند. این مجموعه ها تحت عنوان (Certification Body) CBفعالیت می نمایند. لازم به توضیح است با توجه به ماهیت برخی از استانداردها نظیر ISO 15189, ISO 17020, ISO 17021, ISO/IEC 17025و ...، مراجع تایید صلاحیت یا (Accreditation Bodies) ABاقدام به ارائه گواهی تایید صلاحیت می نماید.

  تعداد بازدیدها : 50
 • مدت زمان مشاوره برای پیاده سازی استاندارد به چه عواملی بستگی دارد؟

  نوشته شده در : پنجشنبه ، 21 آذر 1392 توسط :   مدیر سایت

  مدت زمان لازم برای پیاده سازی استاندارد به عوامل زیر بستگی دارد. این عوامل که در ذیل به آنها اشاره می شود در زمان انعقاد قرارداد مشاوره مد نظر قرار می گیرد:

  1)     اندازه سازمان (تعداد پرسنل، وسعت خدمات یا تنوع محصولات، تعدد سایت تولیدی/خدماتی)

  2)     تعداد استانداردهای درخواستی برای پیاده سازی (یکپارچگی بیش از یک استاندارد با هم)

  3)     نوع محصولات/خدمات (فوق ایمنی، ایمنی و .../پیچیده بودن فرآیندها/نو و تازه بودن محصول یا خدمات/تعداد و نوع الزامات قانونی/ تعداد و نوع الزامات مشتری

  4)     تعداد روزهای اختصاص یافته در طی هفته برای مشاوره

  5)      نوع استاندارد (قوانین ممیزی در برخی از استانداردها، الزاماتی در خصوص ممیزی ارائه می دهند که محدودیت بیشتری را بطور غیر مستقیم برای مشاور ایجاد می نمایند. بعنوان مثال در استاندارد ISO/TS 16949برای انجام ممیزی صدور گواهینامه ضروری است که 12 ماه سابقه در برخی قسمت ها وجود داشته باشد. لذا در فاصله مستند سازی و اجرا، مشاور برای حفظ سیستم تا زمان ممیزی می بایست همکاری خود را ادامه دهد. همچنین در برخی دیگر از استانداردها، بدلیل اینکه مراجع ممیزی کننده از سوی مشتری یا ارگان دولتی دیگری نظیر مرجع تایید صلاحیت ایران برای ارزیابی ISO 17025  و یا ISO 15189می باشد، بدلیل حجم بالای درخواست به آنان، زمان زیادی را برای ممیزی باید به انتظار ماند. ذکر این نکته نیز ضروری است که استانداردهای یاد شده به خودی خود نیز بسیار پیچیده بوده و نیاز به زمان زیادی نیز برای پیاده سازی موثر دارند.)

   

  گاهاً در حین پروژه عواملی بر روند عادی پروژه اثر گذاشته و مانع از رعایت برنامه زمانبندی می شود. تجربه مشاور در پروژه های مشابه و یا حتی میزان تسلط مشاور بر استاندارد مورد نظر و میزان دانش فنی ایشان بر فعالیت کاری سازمان، عامل بسیار مهمی است که کاهش زمان مشاوره و کیفیت ارائه خدمات مشاوره بسیار دخیل است. همچنین میزان همکاری شرکت متقاضی، حمایت مدیریت ارشد آن سازمان و پیگیری های نماینده مدیریت نیز از عوامل بسیار مهمی است که در زمان مشاوره و کیفیت ارائه خدمات مشاوره اثر گذار است.

  تعداد بازدیدها : 49
 • متداولترین و پرکاربرد ترین استاندارد ایزو کدام است؟ آیا هر سازمانی و با هر فعالیتی دارای استاندارد خاص خود می باشد؟

  نوشته شده در : پنجشنبه ، 21 آذر 1392 توسط :   مدیر سایت

  متداولترین و پرکاربرد ترین استاندارد ایزو، استاندارد ISO 9001:2008می باشد. این استاندارد الزامات یک سیستم مدیریت کیفیت را برای کسب رضایت مندی مشتری فراهم می آورد. بطور کلی هر سازمانی صرفنظر از نوع، اندازه و دامنه کاربرد می تواند الزامات این سیستم را برای اخذ گواهینامه اجرا نماید. بعنوان مثال شرکت های تولیدی مختلف، مهندسین مشاور، مراکز آموزشی و دانشگاهی، کارخانجات مواد غذایی، کارخانجات لوازم خانگی، فروشگاه ها، آژانس های املاک، مراکز درمانی، کارگزاریهای بیمه، آزمایشگاه های تشخیص طبی، پیمانکاران ساختمان و ... همگی می توانند این سیستم را برای رسیدن به مقاصد خود پیاده سازی نمایند.

  اما در این بین سازمان ایزو علاوه بر تدوین و انتشار این استاندارد عمومی، اقدام به تدوین و انتشار استانداردهای خاص برای فعالیتهای مختلف نموده است. موارد زیر می تواند نمونه هایی از این استانداردها باشد:

  1-     ISO 22000سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی (قابل کاربرد در زنجیره مواد غذایی)

  2-     ISO/TS 16949سیستم مدیریت کیفیت (ویژه رنجیره تامین صنعت خودرو)

  3-     ISO/TS 29001سیستم مدیریت کیفیت (ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی)

  4-     ISO 13485سیستم مدیریت کیفیت (وِیژه صنایع تجهیزات پزشکی)

  5-     ISO 15189سیستم مدیریت کیفیت (ویژه آزمایشگاه های تشخیص طبی)

  6-     ISO/IEC 17025سیستم مدیریت کیفیت (ویژه آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون)

  7-     ISO 20000سیستم مدیریت کیفیت در خدمات فناوری اطلاعات

  8-     ISO 10006سیستم مدیریت کیفیت (ویژه سازمانهای پروژه محور)

  و سایر استانداردهای مدیریتی که می توانید وجود آنرا از این سازمان استعلام نمایید و در اینجا از ذکر آنها پرهیز می نماییم.

   

  لازم به توضیح است سازمان ایزو جهت بهتر اجرا شدن برخی از فعالیتها نیز اقدام به تدوین استانداردهایی نموده است. موارد زیر را می توان در راستای این موضوع بعنوان نمونه بیان نمود:

  1-     ISO 10015سیستم مدیریت کیفیت- راهنمایی هایی برای آموزش

  2-     ISO 10017راهنمایی هایی برای ابزارهای آماری در ISO 9001

  تعداد بازدیدها : 65
 • ایزو (ISO) چیست؟

  نوشته شده در : پنجشنبه ، 21 آذر 1392 توسط :   مدیر سایت

  ایزو یا سازمان بین المللی استاندارد (International Organization for Standardization)، يک مجمع بين المللي از سازمانهاي استاندارد کشورهاي عضو بوده که مرکزيت اين شبکه در شهر ژنو - سوئيس- فعاليت مي نمايد. اين سازمان بين المللي يک سازمان غير انتفاعي (غيردولتي) بوده كه از اعضاي مختلف وابسته به سازمانهاي دولتي و غيردولتي تشکيل شده است. بنابراين ايزو مانند پلي است که درخواست عموم را به رضايت کسب و کار پيوند مي زند. اين سازمان داراي کميته هاي فني متعددي است که از طريق اجلاس تاييد صلاحيت بين المللي(IAF) مديريت مي شوند. به عنوان مثال کميته فني(TC/176) در خصوص کيفيت، کميته فني(TC/207) در خصوص زيست محيطي و کميته فني(TC/34) در خصوص صنايع غذايي تحقيق و پژوهش کرده و اقدام به تدوين استانداردهاي مرتبط مي نمايند.وظیفه تدوین استانداردهای بین المللی ایزو با این کمیته های فنی می باشد.

  اين مرجع بين المللي نيز از طريق سازمانهاي صدور گواهينامه(CB) نظارت بر عملکرد سازمانها و نهادهاي متقاضي اخذ گواهينامه انطباق با الزامات استاندارد و در نهايت صدور گواهينامه استاندارد مي نمايد. ضمناً  IAF از طريق سازمانهاي تاييد صلاحيت(AB) بر عملکرد سازمانهايCB نظارت مي نمايد.

  لازم به توضیح است ایزو را در یک کلمه یعنی "نظم" و در یک جمله یعنی "هر آنچه که می گویی بنویس و هر آنچه که می نویسی عمل کن".

  تعداد بازدیدها : 44

 • iaf.jpg

  iaf.jpg
 • n1.jpg

  n1.jpg

تماس با ما

address آدرس :
تبریز، سه راهی ولیعصر، برج سینا ، ط 10، واحد k 5
tell

تلفن :
33309150-1- 041

09144020799

fax فکس :
33309162- 041
e-mail ایمیل :
info@kas-co.ir

آخرین اخبار

وب سایت شرکت کیفیت آفرین سهند منتشر شد

خوشحالیم به اطلاع مشتریان و همکاران خود برسانیم، وب سایت رسمی شرکت کیفیت آفرین سهند منتشر و از این پس در دسترش شماست.

این وب سایت جهت ارتقاء بهره­وری و ایجاد ارتباط موثر و آنلاین با...

لزوم استاندارد 17025 برای صادرکنندگان

با توجه به بخش نامه صادر شده از طرف اقلیم کردستان عراق به طرف ها ی صادر کننده کالا، در خصوص اجباری بودن استاندارد 17025 برای آزمایشگاه های تست کننده انطباق کالا ، از تاریخ بیستم جولای 2014 ، آن دسته از واحدهای تولیدی که...

تائید صلاحیت آزمایشگاه گروه تولیدی فروزشگر سهند(هایلان) جهت اخذ استاندارد ایزو 17025

 

 

ارزیابی اولیه آزمایشگاه لوازم خانگی گروه تولیدی فروزشگر سهند(هایلان) بر اساس استاندارد ایزو 17025 توسط ارزیابان...

اخذ گواهینامه استاندارد اروپایی CE برای شرکت تولیدی پترو پالایش سهند

 

شرکت تولیدی پتروپالایش سهند تولید کننده انواع قیرهای صنعتی پس از طی مراحل ارزیابی توسط ارزیابان شرکت کیفیت آفرین سهند ، موفق به دریافت گواهینامه استاندارد اروپایی CE...

اخذ گواهینامه استاندارد اروپایی CE برای شرکت پالایش و انرژی شمال غرب آرکا

شرکت تولیدی پالایش و انرژی شمال غرب تولید کننده انواع قیرهای صنعتی پس از طی مراحل ارزیابی توسط ارزیابان شرکت کیفیت آفرین سهند ، موفق به دریافت گواهینامه استاندارد...


ادامه اخبار »