خدمات آموزشی پرینت

برخی ازخدمات دپارتمان آموزشی شرکت کیفیت آفرین سهند

 • ·  برگزاری سمینارها، همایش ها و کنفرانس های تخصصی در حوزه مدیریت
 • ·  برگزاری دوره های تخصصی مدیریت
 • ·  تشریح الزامات و ممیزی داخلی
 • ·  برگزاری دوره های آموزشی سیستم های مدیریت
 • ·  برگزاری دوره های ایمنی و بهداشت
 • ·  برگزاری دوره های محیط زیست
 • · برگزاری دوره های مدیریت پسماند، بازیافت مواد زائد
 • · برگزاری دوره های تخصصی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
 • · برگزاری دوره های تخصصی امداد و نجات و آتش نشانی
 • ·  برگزاری دوره های تخصصی کار در ارتفاع
 • ·  برگزاری دوره های تخصصی برای مدیران در خارج از کشور
 • ·  برگزاری دوره های آموزشی برای دانشجویان
 •