افتتاح دفتر شهرک سلیمی پرینت
اخبار
پنجشنبه ، 28 فروردين 1399 10:08

به منظور افزایش تعاملات و ارتباطات با واحدهای صنعتی این شهرک و تسهیل کردن روند اداری و رفت آمد مدیران محترم کارخانجات، دفتر دوم کیفیت آفرین سهند با خدمات مشاوره ای در ساختمان کسب و کار شهرک سلیمی افتتاح گردید. شرکت شهرک سلیمی در حال حاضر با کیفیت آفرین سهند همکاری مستمری دارد.

برگزاری دوره های آموزشی رایگان و غیر رایگان، تسریع خدمات مشاوره ای، ایزو، ممیزی و صدور گواهینامه ها بخشی از اهداف این دفتر هستند.

آدرس دفتر: شهرک سلیمی، ساختمان کسب و کار، طبقه دوم، واحد 307- 04134321852

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 28 فروردين 1399 10:18